Philatelistenclub Tiel

Maandelijkse bijeenkomst van de Philatelistenclub - Tiel

Donderdag 15 November 2018

In het Verenigingsgebouw van de AVGN
Scheeringlaan 4a, Tiel.
Tel.: 0344- 615718.

Vanaf 19.00 uur is de zaal open

PROGRAMMA

Openbare halfjaarlijkse ruilavond 15 november 2018

Doelstelling is gezellig postzegelen en vooral niet-leden kennis te laten maken met onze vereniging.
Enthousiaste deelname en inbreng van onze leden is noodzakelijk voor succes. Deze avonden zijn een mooie gelegenheid om eens iemand mee te nemen en kennis te laten maken met onze interessante en leerzame hobby.
Via de plaatselijke pers, maandblad en nieuwsbrief KNBF zal de ruilavond bekend worden gemaakt.

Naast onderling ruilen, kan er worden gesnuffeld in de vele boeken van de vereniging met 5 eurocent zegels en is er gelegenheid om uw verzameling te laten beoordelen.

Leden kunnen voor deze ruilavond een tafel reserveren t/m 13 november bij de voorzitter via voozitter@postzegelclubtiel.nl of telefonisch 0344-617583.

KAVELVEILING

Rond 21.00 uur is er een veiling van 150 kavels met voor elk wat wils. Deze veiling bevat een grote variëteit aan interessante kavels van o.a. Nederland, Overzeese Gebiedsdelen en diverse Europa. Naast losse zegels en series, ook enkele partijtjes.

Dit keer ook kavels uit een schenking, waarover geen provisie berekend zal worden. De opbrengst komt ten goede aan de clubkas.

KAVELLIJST veiling

BiedformulierGEVRAAGD Voorzitter

Aan het eind van het seizoen 2018/2019 treedt Ben van Oort af als voorzitter van onze vereniging.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe


VOORZITTER

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement leidt de voorzitter de bijeenkomsten en de algemene vergadering. Verder zijn aan de functie van de voorzitter geen nadere taken of bevoegdheden opgedragen.
In de praktijk is het ook zo, dat de voorzitter, meestal tezamen met een ander bestuurslid, de vereniging vertegenwoordigt in de regionale bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering van de KNBF en SVFilatelie.
De huidige voorzitter voert buiten de taak van voorzitter nog een 2-tal taken binnen de vereniging uit, te weten:
• Verzorgen Nieuwtjes Nederland;
• Veilingmeester.

Inlichtingen hierover en aanmelden
bij het huidige bestuur