Philatelistenclub Tiel

maandelijkse bijeenkomst philatelistenclub tiel


Geen verenigingsavond Philatelistenclub Tiel 17 september.

Best postzegelclublid,

Het is al weer enkele maanden geleden, dat we iets van ons hebben laten horen. De hoogste tijd dus voor een schrijven.

Helaas zijn we nog niet van corona af en moeten we ons nog steeds houden aan maatregelen om de kans om corona op te lopen te beperken. Als bestuur hebben we gekeken naar de mogelijkheden om een verenigingsavond te houden rekening houdende met de coronamaatregelen. We zijn tot de conclusie gekomen, dat het houden van een reguliere verenigingsavond (met veiling) op dit moment nog niet mogelijk is, omdat we niet kunnen voldoen aan de 1,5 meter regel. Als je postzegels wilt bekijken zit je al gauw dichter bij elkaar. Hierbij komt, dat de AVGN (waarvan we het gebouw huren) zo min mogelijk loopbewegingen tijdens de avond wil. De geplande verenigingsavond van 17 september a.s. gaat dan ook niet door. Of de verenigingsavonden later in het jaar (15 oktober, 19 november en 17 december) doorgaan weten we nu nog niet. Misschien is het wel mogelijk een ledenvergadering of een bingo te houden. Het bestuur gaat zich hierover beraden in samenspraak met de AVGN. Mocht iemand ideeën hebben, dan horen we het graag.

Waar we wel weer mee gaan beginnen in september is het rondzendverkeer. Leden die hieraan ook mee willen gaan doen, kunnen zich telefonisch aanmelden bij Sjaak Helderton (tel.nr. 0344-620342).

De zieken wensen wij beterschap en/of sterkte toe, de anderen veel gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Henk van Dintel
Secretaris

voorlopige uitgiftes 1e helft 2020


Postzegelhandel
Mirjam Meurs

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen
Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl

IBAN : NL45 INGB 0004 9853 98
BIC: INGB NL2A
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL001915911B79

Voorlopige uitgiftes 2e helft 2020

 • 17 augustus 2020
  Fietspostzegels: postzegelvel met zes verschillende postzegels “1” (gegomd), pzm, fdc en prestigeboekje
 • 14 september 2020
  Beleef de natuur – bos- & heidevogels: postzegelvel met tien verschillende postzegels “1” (zelfklevend), pzm (2) en fdc (2)
  Caleidoscoop: postzegelvel met vijf verschillende postzegels “Internationaal”, pzm en fdc
 • 5 oktober 2020
  Kinderpostzegels 2020: postzegelvel met 5 verschillende postzegels “1” met toeslag € 0,45), pzm en fdc
 • 16 oktober 2020
  Dag van de Postzegel 2020: postzegelvel met twee verschillende postzegels “1” in vel van tien, pzm, fdc en prestigeboekje
 • 21 oktober 2020
  Martin Garrix: postzegelvel met vijf dezelfde postzegels “1”, pzm en fdc
 • 2 november 2020
  Rouwzegel – waarde 2: verschijningsvorm nog niet bekend, pzm en fdc
 • 16 november 2020
  Decemberzegels 2020: verschijningsvorm nog niet bekend

Tarieven:
1 € 0,91
2 € 1,82
lnternationaal € 1,50
December € ?

Alles vanzelfsprekend onder voor behoud van wijzigingen en verrassingen.
Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en fdc's.
(van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.