Philatelistenclub Tiel

HULDIGING JUBILARISSEN en AFSCHEID BESTUURSLEDEN

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april 2019 werden traditioneel enkele leden gehuldigd vanwege hun langdurige trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

Dit jaar waren het de heer A. Langelaar voor diens 50-jarig jubileum. Helaas kon hij vanwege ziekte niet persoonlijk aanwezig zijn en staat hij dus niet op de foto.
Er waren deze keer vier leden die 40 jaar lid zijn, t.w. (v.l.n.r.) de heren P (Piet) van Ingen, G.J.D. (Hans) van Sijll, G.J. (Gerrit) de Krieger en A.P.H. (Antoon) Romijn). Zij ontvangen de traditionele oorkonde.

Daarnaast waren er drie bestuursleden die hun bestuursfunctie om verschillende redenen beëindigden, en wel (v.l.n.r.) mevrouw
M.A. (Riet) Wieman – leider rondzendverkeer-, de heer B.C. (Ben) van Oort – ruim 22 jaar voorzitter- en mevrouw J.C.Jacqueline) Schoots – ledenadministratie.

Ook deze aftredende bestuursleden werden in het zonnetje gezet met lovende woorden en dank voor hun jarenlange inzet en trouwe werkzaamheden, daarbij uiteraard ook een passend geschenk.

Allen werden daarnaast ook fraai in de bloemen gezet.

foto’s en tekst:: JdL


advertentie


advertentie

GEVRAAGD Voorzitter

Aan het eind van het seizoen 2018/2019 treedt Ben van Oort af als voorzitter van onze vereniging.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe


VOORZITTER

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement leidt de voorzitter de bijeenkomsten en de algemene vergadering. Verder zijn aan de functie van de voorzitter geen nadere taken of bevoegdheden opgedragen.
In de praktijk is het ook zo, dat de voorzitter, meestal tezamen met een ander bestuurslid, de vereniging vertegenwoordigt in de regionale bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering van de KNBF en SVFilatelie.
De huidige voorzitter voert buiten de taak van voorzitter nog een 2-tal taken binnen de vereniging uit, te weten:
• Verzorgen Nieuwtjes Nederland;
• Veilingmeester.

Inlichtingen hierover en aanmelden
bij het huidige bestuur