Philatelistenclub Tiel

Jubilarissen gehuldigd

Jubilarissen gehuldigd

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 april 2018 van de Philatelistenclub Tiel werden drie jubilarissen gehuldigd. Op de foto v.l.n.r. de heer Ron Stap (25 jaar), de heer Wim Veerman (40 jaar) en de heer Daan Renshof (25 jaar). Voor alle drie een welverdiende oorkonde en een mooie bos bloemen.

Oud-voorzitter Arie de Vree overleden

Op maandag 19 februari bereikte ons het droevige bericht, dat onze oud-voorzitter Arie de Vree op 70-jarige leeftijd is overleden. Velen van ons wisten, dat Arie al langer ernstig ziek was.
Wij verliezen met Arie een trouw en betrokken lid van onze vereniging. Hij was 44 jaar lid.
Als voorzitter (1988-1991), vicevoorzitter (1991-1995) en als vrijwilliger voor o.a. het bezorgen van ons mededelingenblad en medewerker “snuffelhoek” heeft hij veel voor onze vereniging betekend.
Wij wensen zijn echtgenote, (klein)kinderen en overige familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur.

OPROEP

Voor de bijeenkomsten in mei en juni is het bestuur nog zoekende naar een leuke invulling van de avonden.
Wij roepen daarbij de hulp van onze leden in. Heeft u een idee....? Laat het ons weten!
Wilt u het liever zelf doen? Dat is ook mogelijk! Probeer met een aantal leden iets leuks te organiseren. Vorm een ééndagsbestuur voor een thema-avond (b.v. vogels, vissen, auto’s enz.) of een landen-avond (Mexicaans, Afrikaans enz.) of iets dergelijks.
Het bestuur stelt hiervoor een budget van € 50,= per avond beschikbaar.
Wij horen graag van u!

Nieuwe Webmaster

Eind 2016 heeft Frank Niemeijer aangegeven zijn taken als webmaster van onze vereniging te willen beëindigen. Frank heeft vanaf 2005 onze website ontwikkeld en de jaren daarna maandelijks bijgewerkt. Het bestuur is Frank zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet en heeft hem daarvoor inmiddels een attentie aangeboden.
Na onze oproep om een opvolger, heeft Richard van Bruggen zich gemeld.
In overleg met Frank heeft hij de taken de afgelopen maanden overgenomen.
Richard, bedankt dat je dit wilt doen en heel veel succes!
Het bestuur

een nieuw bestuur!

In de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2017 werden drie nieuwe bestuursleden gekozen. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte. Op deze foto het complete bestuur, met v.l.n.r. mevr. M.A. (Riet) Wieman (rondzendverkeer), mevr. J.A. (Jacqueline) Schoots (ledenadministratie), mevr. J. (JosÚ) van Leeuwen (penningmeester), dhr. M.J. (Marco) de Haan (o.a. co÷rdinator mededelingenblad), dhr. B.C. (Ben) van Oort (voorzitter) en dhr. H. (Henk) van Dintel (secretaris).

afscheid penningmeester

In de ledenvergadering van 18 mei 2017 werd afscheid genomen van de heer A. (Arrie) Rombout die vanaf 15 maart 2012 bestuurslid was. Eerst in de functie van secretaris en sedert drie jaar tevens ook als penningmeester.