Philatelistenclub Tiel

21 maart 2019: Openbare ruilavond

Donderdag 21 maart a.s. hebben wij weer onze halfjaarlijkse ruilavond. Doelstelling is gezellig postzegelen en vooral niet-leden kennis te laten maken met onze vereniging.
Enthousiaste deelname en inbreng van onze leden is noodzakelijk voor succes. Deze avonden zijn een mooie gelegenheid om eens iemand mee te nemen en kennis te laten maken met onze interessante en leerzame hobby.
Via de plaatselijke pers, maandblad en nieuwsbrief KNBF zal de ruilavond bekend worden gemaakt.

Naast onderling ruilen, kan er worden gesnuffeld in de vele boeken van de vereniging en is er gelegenheid om uw verzameling te laten beoordelen.

Leden kunnen voor deze ruilavond reserveren t/m 13 maart bij de voorzitter via voozitter@postzegelclubtiel.nl of telefonisch 0344-617583.

Wij rekenen op een grote opkomst en uw actieve inbreng.

Het bestuur.

Maandelijkse bijeenkomst van de Philatelistenclub - Tiel

35e Jaargang - Nummer 3 – Februari 2019

Donderdag 21 Maart 2019

In het Verenigingsgebouw van de AVGN
Scheeringlaan 4a, Tiel.
Tel.: 0344- 615718.

PROGRAMMA

KAVELVEILING
Naast het gebruikelijke gevarieerde aanbod van Nederland, Overzee en West-Europa, hebben we deze maand ook een redelijk aantal partijtjes, waarvan een aantal met verlaagde prijzen zal worden ingezet.

GEVRAAGD Voorzitter

Aan het eind van het seizoen 2018/2019 treedt Ben van Oort af als voorzitter van onze vereniging.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe


VOORZITTER

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement leidt de voorzitter de bijeenkomsten en de algemene vergadering. Verder zijn aan de functie van de voorzitter geen nadere taken of bevoegdheden opgedragen.
In de praktijk is het ook zo, dat de voorzitter, meestal tezamen met een ander bestuurslid, de vereniging vertegenwoordigt in de regionale bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering van de KNBF en SVFilatelie.
De huidige voorzitter voert buiten de taak van voorzitter nog een 2-tal taken binnen de vereniging uit, te weten:
• Verzorgen Nieuwtjes Nederland;
• Veilingmeester.

Inlichtingen hierover en aanmelden
bij het huidige bestuur