activiteiten Philatelistenclub Tiel

bibliotheek


De Philatelistenclub Tiel beschikt over een omvangrijke filatelistische bibliotheek, waaruit leden allerlei documentatie kunnen lenen. In de verenigingsbibliotheek staan meer dan 150 boeken op filatelistisch gebied, verdeeld over de volgende categorieën (klik op de categorie om de lijst te raadplegen):

  • De lijsten worden bijgewerkt naar de nieuwe style van de website.
Leden kunnen kosteloos boeken of tijdschriften lenen bij de bibliothecaris van de vereniging. De uitleentermijn is één maand. Aan het lenen van boeken en tijdschriften zijn geen kosten verbonden.

De tijdschriftencatalogus is beschikbaar op papier en op CD ROM. Leden kunnen deze catalogus tegen kostprijs aanschaffen bij de penningmeester.

Voor verdere informatie en/of aanvragen: D.H. (Daan) Renshof, (e-mail: bibliotheek@postzegelclubtiel.nl ).

Op de clubavonden kunt u de boeken van uw keuze meenemen.