activiteiten Philatelistenclub Tiel

lid worden


Wilt u ook graag lid worden? Twijfelt u nog? Kom dan eens vrijblijvend langs op één van de clubavonden (kijk hier voor de data).

U kunt zich ook opgeven bij de secretaris. De jaarlijkse contributie bedraagt voor seniorleden € 45,00, waarin inbegrepen het lidmaatschap van de Philatelistenclub Tiel met alle genoemde faciliteiten en het abonnement op het landelijk verschijnende maandblad "Filatelie" (11 nummers per jaar). Voor leden die reeds zijn aangesloten bij een andere vereniging, betalen de helft van de reguliere contributie t.w. € 22,50.

De contributie voor jeugdleden bedraagt € 7,50 per jaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, secretaris of penningmeester. Zie contactgegevens.