PhilaTieltjes


Philatieltje 2022 nr. 5


FDC is een afkorting van First Day Cover, eerste dag afstempeling. De afkorting heeft betrekking op de vroegste datum van het gebruik van de betreffende postzegel die aan de hand van de stempel afdruk kan worden vastgesteld. Op deze afbeelding zien we de zomerzegels van 1954 die sinds 1953 in Nederland jaarlijks worden uitgegeven met motieven van portretten, gebouwen bruggen, schepen, bloemen en kunstschatten. FDC verzamelen met adres of zonder adres is een geheel apart en duur verzamelgebied. Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

eerste dag afstempeling

Philatieltje 2022 nr. 4


In Frankrijk was al in 1946 een Journée du Timbre (dag van de postzegel). Postzegels verzamelen is een hobby waar eindeloos veel plezier aan valt te beleven. Via de zegels van die honderden landen gaat de filatelist op wereldreis, ontmoet presidenten, duikt in de historie van een dorp, stad of een land. En met de komst van de computer wordt veel uitzoekwerk een stuk makkelijker. En omdat uitzoeken draait het vaak in de filatelie. Nog meer plezier levert het speuren op naar de achtergronden van de postzegel. Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

dag van de postzegel

Philatieltje 2022 nr. 3


Postzegels verzamelen is een hobby waar eindeloos veel plezier aan valt te beleven. Via de zegels van die honderden landen gaat de filatelist op wereldreis, ontmoet presidenten en koningen, duikt in de historie van een land of stad van de postzegel die je gevonden hebt. Alles kun je terugvinden in catalogi, boeken en naslagwerken. En met de komst van de computer wordt veel uitzoekwerk een stuk makkelijker en om dat uitzoekwerk draait het vaak. Zeker als het een zegel is van een land waar je op vakantie bent geweest of naar toe wil gaan. Zo kun je alle geheimen ontdekken over een land tijdens het postzegels verzamelen.

filatelist op wereldreis

Philatieltje 2022 nr. 2


In België is postzegels verzamelen nog steeds hot. Om de filatelie en het postzegel verzamelen te bevorderen en te verspreiden geeft men bijna jaarlijks een postzegel uit met als onderwerp “de dag van de postzegel“ of  “Jour du timbre”.  Een echte internationale dag van de postzegel is er tot nu toe om verschillende redenen nog niet van gekomen al staan verschillende bonden hier welwillend tegenover het idee. In Frankrijk, het walhalla van postzegels verzamelen, word deze dag gekenmerkt door grote manifestaties.  Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

Jour du timbre

Philatieltje 2022 nr. 1


Over de vraag wie het eerst postzegels verzamelde moeten we 200 jaar terug in de tijd. Er is een album bekend waarin een zekere Samuel Lord (1823-1912). Hij bewaarde brieven met handtekening maar hij plakte ook  de enveloppen met de zich daarbij bevindende postzegel netjes in zijn album. De oudste enveloppe voorzien van de oudste postzegel ter wereld, de “one penny black” is afkomstig van Thomas Moore en is gedateerd 17 september 1840. Ook bekend is Mevr. Eugster-Tobler die op 18 augustus 1854 schrijft : Ik ben opnieuw postzegels gaan verzamelen van Zwitserland. Zo zie je maar,  je bent nooit te laat om te beginnen met postzegels verzamelen.

eerste postzegelverzamelaar

Philatieltje 2021 nr. 7


Elke postzegel vertelt een stukje geschiedenis of brengt een onderdeel van het maatschappelijke leven in beeld. Op die manier leert u als verzamelaar “spelenderwijs” de onderwerpen die u tegenkomt wat beter kennen. Verzamelen van postzegels is een hobby met tal van raakvlakken. Je bent vrij in de keuze wat je wilt verzamelen en wanneer je er tijd aan wil besteden. Tegenwoordig gaat het verzamelen van postzegels parallel en het leren omgaan met computers. Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

fascinerende hobby

Philatieltje 2021 nr. 6


Filatelie is een wereldhobby. Een postzegel is eigenlijk een kunstwerkje op zich, met een unieke geschiedenis en een eigen levens verhaal. Het is vaak dat verhaal ‘achter’ elke postzegel dat miljoenen mensen over heel de wereld zo boeit. Elke postzegel vertelt een stukje geschiedenis of brengt een onderdeel van het maatschappelijk leven in beeld.

Verzamelen van postzegels is een hobby met tal van raakvlakken. Verzamelen, educatie, mensen ontmoeten,c  kopen, verkopen, computervaardigheden, teveel om op te noemen.

Word lid van een postzegelvereniging en de wereld gaat voor u open.  Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

Philatieltje 2021 nr. 5


Veldpost is de verzorging van militaire post naar militairen die buiten de kazerne verblijven, omdat ze met hun onderdeel zijn ingezet voor oefening, mobilisatie of een daadwerkelijke confrontatie met de vijand.  Voor de filatelist is veldpost interessant, omdat het allemaal net iets anders gaat door de eisen die vanuit de militaire praktijk worden gesteld. Bijvoorbeeld: de frankering, soms speciale postzegels voor veldpost, eventueel middels een opdruk, afstempeling van het poststuk met speciale stempels, soms militaire censuur: vaak moet geheim blijven waar de militair precies gelegerd is.  Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

Philatieltje 2021 nr. 4


Op deze schitterende mooie postzegel uit Portugal is zo’n beetje alles te zien waar een verzamelaar op let. Europa postzegels zijn veel gezocht en er is al een Europa verzamel groep. Stempels, veel verzamelaars zoeken naar speciale stempels. Het jezuïeten kruis is te zien bij een doorloper, doorlopers is ook een verzamel gebied. Briefkaarten ook een verzamelgebied. Afbeeldingen van staatshoofden, politici , wetenschappers en kunstenaars je kunt het niet opnoemen of er is een groep verzamelaars van. Dat is de veelzijdigheid van postzegels verzamelen. En dat allemaal weergegeven op één postzegel. Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegels verzamelen.

Philatieltje 2021 nr. 3


Er bestaan al meer dan een eeuw verzamelaars van postzegels en het is van zelf sprekend dat er gedurende die tijd ten aanzien van zaken, welke met de filatelie, postzegels, stempels enz. te maken hebben een bepaald jargon is ontstaan. Verzamelaars van postzegels, poststukken, stempels, landenverzamelingen ect. Voor de hand liggend is een landen verzameling, en wel je eigen land. Het lijkt één tonig maar dat is niet zo. Iedere postzegel heeft een verhaal en dat is juist zo interessant aan het verzamelen van postzegels.  Zo leer je nog eens wat tijdens het postzegelen in de Corona-crisis

Philatieltje 2021 nr. 2


Na een lange periode van de Corona-crisis eindelijk weer een bijeenkomst in het AVGN gebouw te Tiel.

Vandaag heb ik over de post ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomst van de Philatelistenclub Tiel op 17 juni met daarbij ingesloten in de enveloppe een presentje. In de uitnodiging zat de eigen postzegel van onze vereniging. Ik heb deze zegel nu gestempeld en postfris en een blok van 10 zegels. Dit is nu echt een collectors item. Zo zie je maar alle nadelen tijdens de Corona periode hebben ook voordelen.

Philatieltje 2021 nr. 1


Nostalgie en postzegels-Philatieltjes

Nostalgie en postzegels, is het idealiseren van het verleden. Het is een veelvormig verschijnsel met tal van uitingsvormen en verwante concepten zoals retro, vintage, jeugdsentiment, heimwee en weemoed. Dit verleden met deze postbus op de afbeelding wordt gezien als een tijd dat alles esthetischer was. Een tijd waarin omgangsvormen minder hard waren. Deze postbussen zien we alleen nog in plaatsen die de herinnering aan het verleden opwekken, zoals o.a. Buren, Zwolle en Bourtange.  Zo leer je nog eens wat met het postzegelen tijdens de Corona-crisis.