activiteiten Philatelistenclub Tiel

veiling


  • Onze vereniging organiseert maandelijks een clubveiling van postzegels en poststukken.
  • Alleen leden kunnen aan de veiling deelnemen door het kopen van kavels en/of het inbrengen van kavels voor de verkoop.
  • Gewoonlijk worden iedere maand 150 mooie kavels geveild van Nederland en Europa. Alle kavels worden voor verkoop door de veilingmeester gekeurd en zonodig van kwaliteits-opmerkingen voorzien.
  • De kavels worden ingezet voor zeer redelijke prijzen en tijdens de veiling bij opbod verkocht. Zowel kopers als verkopers betalen een geringe provisie aan de vereniging ter dekking van de onkosten.
  • Voor leden dus dé kans hun verzameling voordelig en kwalitatief goed uit te breiden. Alleen hiervoor is het al de moeite waard lid van de Philatelistenclub Tiel te zijn.
  • Voor verdere informatie en inleveren veilingkavels: Ton Rutten (tel.06-22220670).

actuele kavellijst


KAVELLIJST veilingVEILINGLIJST  TIEL  16  FEBRUAARI  2023Toelichting bij kavellijst

•  Ter info: Op oude kavellijsten is bieden niet meer mogelijk. De bedragen per opbod zijn volgens ons veilingreglement.
•  Staat er 544-548, dan betekent dit, dat het kavel uit 2 catalogusnummers bestaat, te weten 544 én 548.
•  Staat er 544/548, dan betekent dit, dat kavel bestaat uit 5 zegels, t.w. 544+545+546+547+548.

Kwaliteit en gebruikte afkortingen

xx = postfris zonder plakker
x = ongebruikt met plakker
(x) = ongebruikt zonder gom met plakker
0 = gebruikt
pr.ex. = pracht exemplaar, onberispelijk
zr.fr.ex. = zeer fraai exemplaar, met schoonheidsfoutje
fr.ex. = fraai exemplaar, min of meer gebreken

Gebruikte catalogi

Voor Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: Speciale Catalogus NVPH.
Overige landen Yvert & Tellier en Michel. Waar nodig worden andere catalogi in de omschrijving vermeld.

Bedragen per opbod

- van € 0,50 tot € 2,50 met € 0,10
- van € 2,50 tot € 5,00 met € 0,25
- van € 5,00 tot € 25,00 met € 0,50
- van € 25,00 tot € 50,00 met € 2,50
- boven € 50,00 met € 5,00